Sekcja plastyczna dla dorosłych

 

Sekcja plastyczna dla dorosłych działa od października 2010r. Uczestnicy pracowni plastycznej w ramach zajęć rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne i doskonalą warsztat twórczy poprzez teoretyczne i praktyczne poznawanie technik rysunkowych i malarskich. Indywidualna korekta w trakcie pracy jest pomocna przy zmaganiu się z problemami plastycznymi. Praca w grupie, wspólne szukanie rozwiązań jednoczy uczestników i stwarza życzliwą atmosferę. Uczestnicy mogą liczyć na konsultację prac wykonanych poza pracownią.

Zróżnicowaną zawodowo i wiekowo grupę łączą wspólne zainteresowania plastyczne, ogromna potrzeba i chęci doskonalenia swoich umiejętności artystycznych. Udział w zajęciach umożliwia teoretyczne i praktyczne poznanie warsztatu malarskiego, spojrzenia i wrażliwości na piękno. Jest to sposób na podniesienie poczucia własnej wartości, samorealizację, ciekawsze i bogatsze duchowo życie. Miła i serdeczna atmosfera w pracowni malarskiej Gminnego Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke sprzyja rozwijaniu wrażliwości i umiejętności twórczych jej uczestników.

 

Instruktor: Ludwik Błażejewski

 


 
© Copyright 2011 GOK Kargowa.pl | Powered by Topreklama.pl