Sekcja teatralna

 

Zajęcia teatralne to niezwykła przygoda, w której uczestnik rozwija samego siebie. Każde zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, która polega na przygotowaniu ciała i głosu młodego aktora do pracy scenicznej. Program pracy z młodymi aktorami wypełniony jest ćwiczeniami dykcyjnymi, rezonatorowymi, pojawiają się również elementy Techniki Alexandra, pozwalającej na pozbycie się stresu i rozluźnienie całego organizmu. Młodzi adepci teatralni ćwiczą również emisję głosu, trudną wymowę sceniczną i przygotowują się do pracy z tekstem. Ważnym czynnikiem w pracy z aktorem jest wzbudzanie u niego świadomości mówionego tekstu i do tego dąży instruktor. W programie teatralnym są również widoczne elementy teatru rapsodycznego, którego motywem przewodnim jest słowo, nieograniczone elementami scenograficznymi i rekwizytowymi.

 

Praca z tekstem scenicznym pozwala na poznanie siebie, otwarcie się na innych. Dzięki scenie młody człowiek nabiera pewności siebie i ma więcej wiary w swoje możliwości. Teatr Uwrażliwia, staje się również miejscem pracy nad samym sobą i swoimi słabościami. To doskonała terapia.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej działają dwie grupy teatralne. Liczące średnio po siedem osób w zespole. Są to:

Teatr Zielona Piżama – Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach od 16.00 – 17.30

Teatr Maden In Łosie – Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 16.00 – 17.30

Grupy pracują nad oddzielnymi spektaklami i spotykają się w różne dni tygodnia. Bywa jednak tak, że przygotowują wspólne projekty.

Instruktor: Grzegorz Śmiałek

 

 

ARCHIWUM

 
© Copyright 2011 GOK Kargowa.pl | Powered by Topreklama.pl